Jazz is not dead!

Jazz is not dead, it just smells funny!  Samma gäller för Korpo Sea Jazz.  Vi har varit olovligt tysta här på webben men annars har vi jobbat!  På hösten arbetar vi med två festivaler parallellt. Vi betalar räkningar och analyserar 2016 festivalen samtidigt som vi planlägger Korpo Sea Jazz 2017.

När man nu efteråt anlyserat den gångna sommarens festival kan man konstatera att, trots att det inte var planerat fick vi ta del av en massa nykomponerad och nyarrangerad musik. Den yngre generations jazztoppar var starkt representerade. Fina artister, förträffliga konserter och en fantastisk publik! Vi passar på att ännu tacka Mikko Pellinen ”for a job well done”. Tack Mikko!

Men nu gäller Korpo Sea Jazz 2017. Liksom tidigare år är intresset också nu stort bland landets jazzmusiker att få vara en del av Korpo Sea Jazz.  Trumpetisten Mikko ”Gunu”  Karjalainen har kallats till konstnärlig ledare för festivalen 2017. Gunu är i god fart med programplaneringen och vi har suttit ner tillsammans några gånger.  Liksom tidigare är vårt mål att kunna offentliggöra programmet i januari 2017. Spännande!

En bra fortsättning på hösten
Bosse Mellberg

Härliga tider!

I motsats till de flesta andra forum klagar vi inte alls. Vi är belåtna och ser framemot en ny fantastisk festival. Det blir en del nya och spännande lösningar. Om någonting fungerar så borde man kanske inte göra ändringar men å andra sidan får festivalen inte bli för rutinmässig. Vi har i programmet passat in både tidigare väl fungerade lösningar men försöker oss också på nya sådana. Publiken har redan vant sig med att huvudkonserten hålls i Kommunalgården i Korpo centrum och också buffébordet under pausen har blivit en viktig del av den helhet som festivalens huvudkonsert står för. Nu vet vi också att huset har maskinell ventilation vilken vi inte tidigare somrar har alls har känt till! I sommar skall den vara påkopplad! -Man lär sig alltid något nytt!

Avslutningskonserten lördagen den 30.7. hålls i Skärgårdscentrum Korpoström och i år med de stora skjutdörrarna öppna mellan restaurangsalen och auditoriet. (Under konserten serveras mat bara på terrassen). Konserter i ett slutet auditorium har betytt att vi bara kunnat få plats för 120 i publiken. Nu kan vi lägga till ca 80 personer. Det här betyder att vi med ett större antal sålda biljetter kan satsa på ett mera påkostat program! Vi är tillbaka i Gjallarhorn i år där Aili Ikonen kommer att äntra scenen. En ny konsertplats för året är Café Köpmans i Nagu. Ett nytt inslag är dagskonserten på äldreboendet Regnbågen i Korpo.

Det blir nu det sjunde året då vi för varje festival separat kallat en ny konstnärliga ledare. Programmet har stilmässigt och till instrumentvalen på ett positivt sätt varierat, kanske just tack vare de olika synerna på ”jazzens väsen”. Korpo Sea Jazz 2016 är Mikko Pellinens festival!
Det har för mig varit ett nöje att arbeta med Mikko och jag passar här på att tacka Mikko för hans insats. Det är också första gången den konstnärliga ledaren inte kommer från huvudstadsregionen då Mikko bor i Karleby.

Ser fram emot att igen se era glada ansikten såväl före, under som efter konserterna!
Vi ses på Korpo Sea Jazz, Skärgårdshavets pärla!

Bosse Mellberg
Korpo Jazz rf
Ordförande