Jazz is not dead!

Jazz is not dead, it just smells funny!  Samma gäller för Korpo Sea Jazz.  Vi har varit olovligt tysta här på webben men annars har vi jobbat!  På hösten arbetar vi med två festivaler parallellt. Vi betalar räkningar och analyserar 2016 festivalen samtidigt som vi planlägger Korpo Sea Jazz 2017.

När man nu efteråt anlyserat den gångna sommarens festival kan man konstatera att, trots att det inte var planerat fick vi ta del av en massa nykomponerad och nyarrangerad musik. Den yngre generations jazztoppar var starkt representerade. Fina artister, förträffliga konserter och en fantastisk publik! Vi passar på att ännu tacka Mikko Pellinen ”for a job well done”. Tack Mikko!

Men nu gäller Korpo Sea Jazz 2017. Liksom tidigare år är intresset också nu stort bland landets jazzmusiker att få vara en del av Korpo Sea Jazz.  Trumpetisten Mikko ”Gunu”  Karjalainen har kallats till konstnärlig ledare för festivalen 2017. Gunu är i god fart med programplaneringen och vi har suttit ner tillsammans några gånger.  Liksom tidigare är vårt mål att kunna offentliggöra programmet i januari 2017. Spännande!

En bra fortsättning på hösten
Bosse Mellberg