Jazzbubblan besöker Korpo

Efter riksdagsvalet i våras dryftades huruvida en del av oss, eller kanske alla, lever i en bubbla. Helsingfors hipsterbubblan var kanske den mest diskuterade. Så skrevs det om operabubblan, om litteraturbubblan konstnärsbubblan o.s.v. Vi här i lantortsbubblan har igen jobbat och välkomnar nu er som hör till jazzbubblan att hoppa in i jazzmusikerbubblan för några dagar! Korpo Sea Jazz är kanske den ända festivalen i landet där man så entydigt kan känna att man delar ”bubbla” med artisterna. Det är ganska enkelt för oss att hålla festivalen intim där publiken har en nära kontakt till musikerna. Faktum är att det skulle vara väldigt svårt att ordna det hela på något annat sätt. Våra konsertutrymmen är inte egentliga konsertsalar med tillhörande backstage rum för artisterna. Det här betyder att artisterna och publiken är tvungen att umgås, att äta tillsammans och i bland att dela taxi efter konserten till inkvarteringen. Så här är vi tvungna att fortsätta, såhär vill vi fortsätta.

Tiderna förändras och så har det skett också med Korpo Sea Jazz. Sedan ca 6-7 år tillbaka har vår festival byggts upp av ca 20 tillställningar årligen. Allt sköts och organiseras med frivilligarbete som det har gjorts ända sedan festivalen startade. Styrelsen är inte så Korpo centrerad som den tidigare varit. Idag är två styrelsemedlemmar Korpobor, en bor i Nagu, en i Pargas och en i Helsingfors. Av suppleanterna bor två i Helsingfors, en i Åbo och en i Pargas. Alla har självfallet starka band till Korpo. Under själva festivalen är det förutom dessa ovan nämnda, en grupp på ca 10 personer som hjälper till med det praktiska arbetet. Vi ser gärna att flera frivilliga anmäler sig till festivaltalkoarbetet men det är också helt klart att vi gärna bland vår konsertpublik skulle se ett intresse för att medverka i föreningens styrelse, en möjlighet att vara med och utveckla festivalen och t.o.m. dess musikaliska inriktning.

Det har varit en glädje att få bli mera bekant med Mikko Innanen. Jag vill här framföra mitt och föreningens tack till Mikko som axladw det konstnärliga ansvaret för sommarens festival. Under hösten 2014 träffades vi till två möten i Helsingfors men i övrigt har programmet avklarats genom 280 e-mail och 100 telefonsamtal. Programmet var tidigt färdigt och kunde ges till medlemmaran redan i januari. För allmänheten publicerades programmet på hemsidan www.korpojazz,fi i februari.

Vi har en spännande och mångsidig överraskande festival att se fram emot!

Välkommen att dela bubbla med oss!

Bosse Mellberg
Korpo Jazz rf
Ordförande