Konstnärlig ledare Mikko Innanen: ”Länge leve Korpo Sea Jazz!”

Ärade festivalgäst, talkoarbetare, artist, anställd, sporadiska läsare, bästa väderfé eller någon annan!

Välkommen att njuta av mångsidig finländsk jazz i havsmiljö!

Lite bakgrund:

”Historiskt sett är Korpo en gammal medeltida kyrksocken, som första gången nämns i handlingar år 1384.” Wikipedia

”Det är svårt att fastställa jubileumstidpunkten för Korpo Sea Jazz, men …

… vi började Korpo-jazzandet sommaren 1989 …” Kurt-Erik Långbacka

“I created jazz in 1902, not W.C.Handy.” Jelly Roll Morton

”Den finländska jazzmusiken föddes sommaren 1926 när chefen för Operakällaren K.E. Jonsson anställde orkestern från ångbåten Andania över sommaren till Ylä-Opris.”

Suomen PerinneJazz ry

I år följer programmet på Korpo Sea Jazz inte något speciellt tema, om inte jazzmusiken i sig räknas som ett tema. I dag betyder ju inte ordet jazz i ett evenemangsnamn inte nödvändigtvis att jazz skulle finnas på menyn.

Men i Korpo är det så.

Jazzmusiken har fyllt dryga 100 år och den lever fortfarande i en kraftigt kreativ fas. Man har genom tiderna debatterat och fortsätter att debattera dess innersta väsen, och kanske jazzens livskraft ligger i att den är så mångfasetterad. Jazz har blivit till något som är mycket svårt att definiera och sätta etikett på: jazz är allt, men allt är inte jazz. För någon ter sig jazzen som en stil, för någon annan som en attityd och för någon tredje som de sociala referensramar som anslutits till den. Passionen är densamma vare sig man älskar eller hatar jazz. Jazz har använts för att sälja allt från deodorant till bilar och grillkorv; för vissa har den utgjort en symbol för framsteg, förfall, frihet eller tillbakagång. I jazz kristalliseras på ett intressant sätt känslighet och raseri, andlighet och kroppslighet, med ett ord – mänsklighet.

Festivalens fascinerande scener inspirerade planeringen av programmet genom olika associationer och tankelekar. Största delen av ensemblerna är akustiska, och om konserten inte kan förverkligas helt akustiskt, ser våra pålitliga ljudtekniker Mauri Marin och Maukka Siirala till att musiken förmedlas till åhörarna på ett så verklighetstroget sätt som möjligt.

Artisterna är en samling av mina inhemska favoritmusiker. (Jag hoppas att de blir dina favoriter också efter den här festivalen.) Åldersfördelningen 25–79 lär garantera att musikerna inte har en helt likadan bakgrund och utgångspunkt sinsemellan. I konserterna får vi åtminstone höra artisternas egna kompositioner, fri improvisation, jazzpionjären Ferd “Jelly Roll” Mortons kompositioner och jazzstandarder. Dessutom kommer man på plats överens om vilka låtar som ska spelas i jamsessionerna, helt som sig bör.

Tack, Bosse, för förtroendet! Det har varit en glädje att planera festivalprogrammet med dig och därigenom dela tankar om musik och lite annat med. Festivalens goda och välförtjänta rykte väcker tillit hos artisterna och publiken och jag hoppas att så är fallet även efter det här året. Tyvärr blev många fina musiker och band utanför programmet, men även dessa torde någon gång få möjligheten att uppträda på Korpo Sea Jazz.

Länge leve Korpo Sea Jazz!

Mikko Innanen
Korpo Sea Jazz 2015
Konstnärlig ledare

image_pdf