Korpo Sea Jazz 2011 gick – 2012 knackar på dörren

Programmet för Korpo Sea Jazz 2012 är färdigt och kan offentliggöras såväl här på hemsidan och på den inofficiella Facebook sida ”Korpo Sea Jazz festival”. Manuel Dunkel, konstnärlig ledare för Korpo Sea Jazz 2012 kom i gång med planerandet av festivalen redan i augusti och stommen var klar i oktober. Vi kommer att kunna erbjuda publiken många spännande jazzupplevelser. Under åren 2010 och 2011 har vi ordnat jamsessions under varje festivalkväll och den gamla kanonhallen invid restaurang Buffalo har varit en super plats för dessa nattliga spelningar. Dessvärre förfogar vi inte mera över utrymmet inkommande sommar men eftersom publiken hittat våra jamsessions så kommer vi också 2012 att ordna jamsessions under fyra kvällar. Vi återkommer till var dessa jamsessions kommer att arrangeras.

Festivalen 2011 gick bra och vi vill ännu här framföra ett ytterligate tack till Jussi Fredriksson som gjorde ett strålande arbeta som konstnärlig ledare för Korpo Sea Jazz 2011. Nu när vi är i början av februari 2012 kan vi också konstatera att året 2011 var ett hyfsat år för föreningen ekonomiskt. Då det gäller 2012 vet vi redan nu att totalsumman av de understöd och bidrag som föreningen kommer att beviljas blir betydligt lägre än år 2011. Den här sänkningen i intäkterna kan vara svår att kompensera med biljettintäkter och annonsbidrag vilket betyder att våra totalkostnader måste sänkas. Den stora kostnadsreduktionen gäller främst Sibelius & Korpo festivalen som ju firade 10-års jubileum 2011 och då satsade stort men inte mer än vad jubileumsbidragen tillät.

Igen detta år är vi med i Finlands jazzförbunds subventionerade konsertturné. Lördagen den 21.4 blir det jazzkonsert med Mikko Pellinen Mini Bigband i Nagu på restaurang L`Escale.

image_pdf