Bästa jazzdiggare

Inte lätt att hållas liten. Trots att föreningens styrelse beslutat att inte växa, då det gäller antalet konserter gör vi det likaväl i år. Invigningen inkluderad erbjuder vi i år 21 olika möjligheter att lyssna på god jazz. Nytt för året är landstigningen i Iniö och konserten i Grännäs Hotell Stallbacken i Nagu. Nytt är också en regelrätt konsert på onsdag kväll. Den långa traditionen med onsdagens restaurangkonsert i Norrskata på restaurang Verandan har brutits då konserten har flyttats till fredagen.
Vi firar i år 20-år av Korpo Jazz. För oss som jobbar med detta är det självfallet en stor sak att kunna konstatera att festivalen redan har en historia. Korpo Sea Jazz har blivit ett begrepp för jazzmusikerna, – ett betydande forum för inhemsk jazz.. Vi firar jubileet med den påkostade huvudkonsert och med att ställa ut Korpo Jazz affischer från gångna år. En lite festligare invigning för vår medlemskår, våra understödare, sponsorer och annonsörer inleder festivalen.

Inte heller vi kan låta bli att ta upp det ekonomiska läget. Annonsintäkterna som vi får via programhäftet är en viktig inkomstkälla för oss och vi är tacksamma över att våra mångåriga annonsörer inte svikit oss med hänvisning till recessionen.

Korpo Sea Jazz har redan flere år betytt jazz inte bara i Korpo, utan också i grannkommunerna. Idag är Korpo liksom de före detta grannkommunerna historia ur kommunalhistorisk synvinkel. Som ordförande har jag aldrig sett jazzfestivalen som bara en Korpo företeelse. Min uppskattning är också att föreningen kommer att vara än mer ”Väståboländs” framöver, men detta är inte ett tema idag, – nu gäller Korpo Sea Jazz 2009.

Den principiella linjen för festivalen är genom styrelsebeslut oförändrad. Jazz av huvudsakligen inhemska yrkesmusiker, ett brett utbud av olika typer av jazz där vi tror att
alla skall hitta sina konserter.

Vi hoppas Ni skall trivas med oss i år igen.

image_pdf