Mars 2009

Korpo Sea Jazz 2009 närmar sig. Är du redo? När jag skrev sist visste vi inte riktigt att den ekonomiska recessionen skulle bli så total som den blivit. I skrivande stund har vi inte finansieringen på långt när klar… men vi jobbar på. Vi firar ju 20-års jubileum i år och vi har i styrelsen dryftat en hel del på vad det betyder för publiken och för oss arrangörer. Vi kommer att fira jubileumsåret men på ett moderat sätt.

Programmet är till 90 % fastslaget och vi tror vi igen kan erbjuda vår publik ett intressant utbud. Linjen är den vi valt redan för flere år sedan. Vi erbjuder jazz av varierande typ framfört av inhemska yrkesmusiker.

Sedan årsskiftet är Korpo kommun inte mer självständigt utan utgör en del av Väståbolands stad. Juridiskt ordnas festivalen inte i Korpo utan i denna ny staden. I praktiken har detta inte så stor betydelse då vi redan flere år ordnat konserter i såväl Nagu som Houtskär, tidigare år också i Pargas. Nya konsertplatser för 2009 är Grännäs Gårdi Nagu som ersätter konserten i Restaurangen i Nagu gästhamn.

Föreningen har sitt vårmöte i april och efter det skall vi också få in programmet för Korpo Sea Jazz 2009 på denna hemsida.

Vår konstnärliga ledare sedan starten, Micke Långbacka, har för föreningen styrelse föreslagit ett nytt arrangemang för det konstnärliga ledarskapet. Föreningen styrelse har beslutit att festival programmet i framtiden handhas av en tre personers grupp bestående av föreningen ordförande, en av styrelsen utsedd person samt den egentliga konstnärliga ledaren som utses skilt för varje år. Den person utses av de två andra i den konstnärliga ledningsgruppen. Vi hoppas och tror att detta arrangemang skall föra något nytt positivt med sig samtidigt som vi är otroligt tacksamma och stolta över den konstnärlig ledning som Micke Långbacka representerat.

image_pdf